Välkommen till Set's Silver

Set's Silver tillverkar smycken för hand efter historiska förebilder, men även moderna smycken och på beställning, samt reparationer och omarbetningar.